کد خبر: 7483
تاریخ انتشار: يکشنبه 13 مهر 1399 - 12:10
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58046/78885
تاریخ ابلاغ: 1399/07/12
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار به منظور تأمین امکانات، تجهیزات و سایر هزینه‌های ضروری برای اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تخصیص می یابد.
تخصیص اعتبار برای تأمین امکانات مربوط به اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 6 مهر 1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به منظور تأمین امکانات، تجهیزات و سایر هزینه‌های ضروری برای اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

downlod