کد خبر: 7471
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 مهر 1399 - 14:03
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح قانون طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي پيرامون حرم هاي مطهر حضرت امام رضا .

- تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

- اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان.

- تأمين ارز سرمايه گذاران خارجي، موضوع قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاراي خارجي.

- آيين نامه اجرايي بندهاي (ت) و (ج) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه.

- مجوز خاص براي ورود كاميون اهدايي به راننده ايراني ازكشور لهستان با معافيت از پرداخت عوارض قانوني.