کد خبر: 7467
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 مهر 1399 - 13:58
>>

موضوعات مورد بررسی

- ملحوظ نمودن اعتبار مالياتي  در خصوص يارانه دريافتي برق توسط شركت هاي توزيع نيروي برق با توجه به قوانين بودجه سنواتي 1394 تا 1398.

- آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

- ايجاد سامانه فرماندهي واحد در زمان وقوع مخاطرات طبيعي، موضوع: اختصاص اعتبار مورد نياز جهت احداث، تكميل و تجهيز مراكز مديريت و كنترل حوادث در مراكز  31 استان كشور.

- تعرفه برق مشتركان با ديماند (30) كيلو وات و بيشتر براي اجراي برنامه هاي تشويقي وزارت نيرو.

- آيين‌نامه اجرايي جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 كل كشور.