کد خبر: 7448
تاریخ انتشار: يکشنبه 6 مهر 1399 - 15:59
>>
کد پیشنهاد: 58051
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/02
وزارت نیرو طی پیشنهادی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت، خواستار بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تعیین و دریافت مابه ازای تأمین پایدار آب برای صنعت در استان خراسان شمالی شده است.
بررسی نحوه تعیین و دریافت مابه ازای تأمین پایدار آب برای صنعت در استان خراسان شمالی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، وزارت نیرو در راستای مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، پیشنهاد نحوه تعیین و دریافت مابه ازای تأمین پایدار آب برای صنعت در استان خراسان شمالی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرده است.

به موجب پیشنهاد مذکور، به استانداری خراسان شمالی اجازه داده می شود تا پایان سال 1405 هرساله نسبت به جلب کمک و مشارکت بخش غیردولتی از طریق جذب، مدیریت و نظارت بر هزینه کرد مبالغی که صنایع پرآب بر استان (صنایع با مصرف بیش از 100 هزار مترمکعب در سال) متناسب با حجم تولید، ظرفیت و میزان مصرف آب به عنوان «مابه ازای تأمین پایدار آب برای صنعت» پرداخت می کنند، اقدام نماید.

میزان مبالغ مذکور در سال اول اجرای مصوبه 700 میلیارد ریال معین می گردد و در سال های بعد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه و با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد.

downlod