کد خبر: 7442
تاریخ انتشار: يکشنبه 6 مهر 1399 - 13:53
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57691/75608
تاریخ ابلاغ: 1399/07/05
هيئت وزيران طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم را تعيين کرد.
تعیین طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 2 مهر 1399به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم را به شرح پیوست تعيين کرد.

بر این اساس، هرگونه عمليات اجرايي در منطقه ويژه اقتصادي یادشده با رعایت کلیه ملاحظات زيست محيطي (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می شود. 

هم چنین، هرگونه تغيير در كاربري‌هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مي‌باشد.

گفتنی است، دوره بازنگري طرح جامع یادشده 10 سال مي‌باشد.

downlod
آخرین مصوبات