کد خبر: 7431
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 مهر 1399 - 13:26
کد پیشنهاد: 58043
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/17
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/18
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور مجوز فروش دو خانه بهداشت واقع در روستاهای کریت و دیهوک در شهرستان طبس استان يزد از سوی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
بررسی صدور مجوز فروش دو خانه بهداشت در طبس

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1391 مطابق مصوبه هیئت امنای دانشگاه برای فروش اموال غیرمنقول مورد استفاده دانشگاه، نسبت به فروش خانه بهداشت واقع در روستای کریت به مساحت 400 مترمربع با کاربری کشاورزی و خانه بهداشت واقع در روستای دیهوک به مساخت 843 مترمربع واقع در شهرستان طبس این استان اقدام نموده است.

در حال حاضر باتوجه به مشکلات اجرایی موجود در جهت تنظیم و انتقال سند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور مجوز فروش املاک یادشده را به هیئت دولت ارائه نموده است.