کد خبر: 7426
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 مهر 1399 - 11:56
>>

موضوع مورد بررسی

- مجوز واگذاري اراضي ملي و تغيير كاربري اراضی.