کد خبر: 7413
تاریخ انتشار: دوشنبه 31 شهريور 1399 - 11:02
کد پیشنهاد: 58014
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/15
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/18
وزارت کشور آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک را به استناد بند (س) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور، تدوین و جهت سیر مراحل تصمیم گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
بررسی آیین نامه اجرایی «نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» پیرو تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال 1398 و ابلاغ آن به وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران موظف به تدوین اسناد، آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مورد نیاز قانون مذکور شد.

در این راستا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت تدوین کلیه لوایح، آیین نامه های اجرایی و تصویب نامه های قاون مدیریت بحران کشور را با هماهنگی سازمان های اجرایی مربوطه به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار نمود.

پیرو این ابلاغیه، دبیرخانه تدوین لوایح، آیین نامه ها و تصویب نامه های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور در پژوهشکده سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هریک از اسناد مورد نیاز، اقدام به ایجاد کمیته های تخصصی کرد.

در مجموع 20 کمیته تخصصی متشکل از اساتید و صاحب نظران به منظور تدوین برنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد.

در این بین، کمیته مواد خطرناک به منظور تدوین آیین نامه تولید، حمل و مصرف مواد خطرناک، موضوع بند (س) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تدوین پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در زمستان سال گذشته به پایان رسید.

با ادامه یافتن سیر مراحل تدوین و اخذ نظر دستگاه های اجرایی مربوطه، در نهایت آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، نهایی و از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارسال شد.

downlod