کد خبر: 7408
تاریخ انتشار: يکشنبه 30 شهريور 1399 - 09:53
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 57308/71577
تاریخ ابلاغ: 1399/06/26
وزيران عضو كميسيون لوايح با فروش یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان شوش استان خوزستان از سوی وزارت جهادکشاورزی براي حمايت از توسعه سرمايه‏ گذاري در بخش كشاورزي موافقت کردند.
صدور مجوز فروش ملکی در شهرستان شوش استان خوزستان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 10 خرداد 1399 به پيشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد قانون محاسبات عمومي كشور، با فروش یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان شوش استان خوزستان از سوی وزارت جهادکشاورزی براي حمايت از توسعه سرمايه‏ گذاري در بخش كشاورزي و تشكيل صندوق‏ هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان به منظور تأمين سرمايه اوليه صندوق‏ هاي يادشده، موافقت کردند.

بر اساس این تصمیم، این وزارت می بایست وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‏ داری کل كشور واريز نموده تا معادل 100 درصد وجوه يادشده در اجراي قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و قانون افزايش بهره ‏وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي از محل اعتبار مربوط در اختيار وزارت خانه يادشده قرار ‏گيرد تا در استان مذكور هزينه شود.

downlod
آخرین مصوبات