کد خبر: 7406
تاریخ انتشار: دوشنبه 31 شهريور 1399 - 10:21
کد پیشنهاد: 58031
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/18
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/23
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست تعیین همترازي دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات با مقام معاون وزير را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
تعیین همترازي دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات با مقام معاون وزير

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره (1) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري،‌ تعيين سطح همترازي مقامات دستگاه های اجرایی بر عهده هیئت وزیران و نیازمند اخذ مصوبه از آنها می باشد.

بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستاي اجراي ماده (6) اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مبني‌بر تشكيل دبيرخانه شوراي مذكور در این وزارت، درخواست تعیین همترازي دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات با مقام معاون وزير را به هیئت دولت ارسال نموده است.