کد خبر: 7401
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهريور 1399 - 13:40
>>

موضوع مورد بررسی

- لايحه قانون حفاظت از زمين هاي كشاورزي و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حريم شهرها و روستاها.