کد خبر: 7395
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهريور 1399 - 13:34
>>

موضوعات مورد بررسی

- طرح دوركاري ستاد ملي مبارزه با كرونا براي جانبازان شاغل در دستگاه هاي دولتي با حداقل داراي 20 درصد ضايعه ريوي در كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران.

- اصلاح آيين نامه اجرايي تعيين تكليف استخدامي معلمان حق-التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش.

- پيشنهاد اصلاح آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و  اختيارات و نحوه عملكرد  انجمن هاي  صنفي و كانون هاي مربوطه.

- اصلاح عبارتي آيين نامه اجرايي انتقال كاركنان نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به دستگاه هاي اجرايي دولتي.