کد خبر: 7385
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهريور 1399 - 13:56
کد پیشنهاد: 58027
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/19
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/25
معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار و جایگاه شورایاری ها در نظام حقوقی کشور در نظام مدیریت شهری، پیشنهاد پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون خاص امور کلانشهرها ارایه نموده است.
بررسی لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به ابطال مصوبات هیئت وزیران ناظر بر همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری ها با شورای شهر و شهرداری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به دلیل عدم پیش بینی شورایاری در هیچ یک از قوانین، پیشنهاد تهیه پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

downlod