کد خبر: 7378
تاریخ انتشار: يکشنبه 23 شهريور 1399 - 15:27
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57994/69561
تاریخ ابلاغ: 1399/06/23
با تصویب هيئت وزيران رئیس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین شدند.
تعیین رئیس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 19 شهریور 1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اساسنامه سازمان حسابرسی، آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور را به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین کرد.

downlod