کد خبر: 7376
تاریخ انتشار: يکشنبه 23 شهريور 1399 - 15:16
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57998/69551
با تصویب هیئت وزیران اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد.
ارجاع داوری اختلافات برخی قراردادها با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 19 شهریور 1399 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد 25 طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.

downlod