کد خبر: 7372
تاریخ انتشار: يکشنبه 23 شهريور 1399 - 14:17
کد پیشنهاد: 57995
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/12
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/15
وزارت راه و شهرسازی به منظور تسريع در تأمين مالي تمام يا بخشي از منابع اعتباري موردنياز تكميل طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار خود را ازطريق بازار سرمايه و انتشار صكوك اسلامي، درخواست بازنگری در آيين‌نامه اجرايي ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
ايجاد ظرفيت قانوني ركن ضامن انتشار اوراق اسلامي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت راه و شهرسازی به منظور تسريع در فرايند تأمين مالي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود با نمايندگي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور، در نظر دارد تأمين مالي تمام يا بخشي از منابع اعتباري موردنياز تكميل طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار خود را ازطريق بازار سرمايه و انتشار صكوك اسلامي عملياتي نمايد.

بر این اساس و به ‌منظور استفاده حداكثري از ظرفيت ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به ‌عنوان ركن ضامن انتشار اوراق بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سنواتي كل كشور، وزارت راه درخواست اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده موصوف و افزودن تبصره پیشنهادی این وزارت به آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.

downlod