کد خبر: 7363
تاریخ انتشار: شنبه 22 شهريور 1399 - 13:40
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57495/68355
تاریخ ابلاغ: 1399/06/19
با توجه به ضرورت تعریف ردیف های تعرفه جدید مرتبط با تعرفه خدمات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی و اصلاح و بروز رسانی تعرفه های موجود، تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای مورد بازنگری قرار گرفت.
تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 5 شهریور 1399 به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای را به شرح جداول پیوست تعیین نمود.

downlod