کد خبر: 7362
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 15:10
کد پیشنهاد: 57987
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/10
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/11
وزارت راه و شهرسازی به دلیل خلاءهای قانونی مربوط به صدور و نظارت بر مجوزها و گواهینامه های هواپیمایی و مدیریت تعمیر و نگهداری وسایل پرنده، آیین نامه اجرایی تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، کارخانه ها و قابلیت پرواز هواپیما را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
ارائه آیین نامه اجرایی تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، کارخانه ها و قابلیت پرواز هواپیما

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت راه و شهرسازی به دلیل خلاءهای قانونی در امور مربوط به صدور و نظارت بر مجوزها و گواهینامه های هواپیمایی و مدیریت تعمیر و نگهداری وسایل پرنده به استناد ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری، آیین نامه اجرایی تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، کارخانه ها و قابلیت پرواز هواپیما را در سال 1397 به هیئت دولت ارائه نمود.

آیین نامه یادشده پس از بررسی در چند کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت، حسب درخواست وزیر راه و شهرسازی از دستور کار خارج شد. هم چنین، مقرر شد کلیه آیین نامه های پیشنهادی قانون هواپیمایی کشوری پس از طرح و تصویب در شورای عالی هواپیمایی کشوری و کسب نظر مشورتی از سازمان ملی استاندارد ایران ارائه شود.

درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی مجددا آیین نامه اصلاحی را برای سیر مراحل قانونی ارایه کرده است.

downlod