کد خبر: 7360
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 12:18
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> نتیجه جلسه
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آویی، روند بررسی لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت ادامه یافت و ادامه فرآیند رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.
تصویب موادی دیگر از لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» علی رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تا کنون محقق نشده است. هر چند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد، لکن تجمیع و انسجام آن ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد.

به همین منظور وزارت دادگستری، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را که از سوی قوه قضائیه و به منظور حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نمود.

در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‏ ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.

در نهمین جلسه کمیته اصلی کمیسیون، بررسی این لایحه پیشنهادی با تصویب موادی دیگر از متن مصوب کمیته فرعی ادامه پیدا کرد و مابقی روند رسیدگی به این لایحه به جلسه بعد موکول شد.

 

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه های دادگستری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، سازمان های حفاظت محیط زیست و صداوسیما، قوه قضاییه، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور روز شنبه 15 شهریور به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.