کد خبر: 7359
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 12:08
>>
کد پیشنهاد: 57983
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/04
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/12
سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هدف حمایت از سامانه های این سازمان (سامانه حافظه ملی و سامانه نشریات ایران) پیشنهاد اتصال آنلاین تمامی کتابخانه های کشور به شبکه کتابخانه های کشور و به روز رسانی اطلاعات منابع کتابخانه ای را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون فرهنگی دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد اتصال آنلاین تمامی کتابخانه ها و اسناد کشور به شبکه کتابخانه ها و شبکه اسناد کشور و به روز رسانی منابع اطلاعاتی آنها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از سامانه های این سازمان (سامانه حافظه ملی و سنا «سامانه نشریات ایران»)، پیشنهاد اتصال آنلاین تمامی کتابخانه های کشور به شبکه کتابخانه های کشور و نیز اتصال آنلاین تمامی مراکز اسناد کشور به شبکه مرکز اسناد کشور و به روز رسانی اطلاعات منابع کتابخانه ای و اسنادی را جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرده است.

downlod