کد خبر: 7347
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 09:26
>>

موضوعات مورد بررسی

- لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت.

- لايحه شوراهاي حل اختلاف.