کد خبر: 7345
تاریخ انتشار: شنبه 22 شهريور 1399 - 10:25
کد پیشنهاد: 57937
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/13
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/05/15
وزارت جهاد کشاورزی درخواست تخصیص مبلغ 10 هزار هزار ميليارد ريال تسهیلات بانکی به شركت خدمات حمايتي كشاورزي برای تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست تخصيص تسهيلات برای تامين كودهاي بخش كشاورزي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تصميم جلسه 6 اردیبهشت 1399 هيئت وزيران مبني بر "تغيير ارز تخصيصي به واردات نهاده هاي كشاورزي از رسمي به نيمايي"، شركت خدمات حمايتي كشاورزي به عنوان متولي تامين و تدارك نهاده هاي كشاورزي به ويژه كودهاي شيميايي براي اجراي برنامه ابلاغي سال جاري و تامين سه ميليون تن انواع كودهاي شيميايي، مبلغ شش هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي بر مبناي ارز رسمي در بودجه سال جاري خود پيش بيني نمود که در جلسه  25 خرداد 1399 هيئت وزيران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این مطلب که تسهيلات مصوب قبلي، پاسخگوي اجراي برنامه ابلاغي سال جاري نخواهد بود، درخواست نموده است برای تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی که تاثیر اساسی و قابل توجهی در کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور دارند، مبلغ 10 هزار ميليارد ريال تسهیلات بانکی بر مبنای تعهد و تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور در اختيار شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرار گيرد.