کد خبر: 7336
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 شهريور 1399 - 11:12
کد پیشنهاد: 57914
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/08
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/05/11
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و حل قسمتی از مشکلات این سازمان، آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص تسویه بدهی دولت به این سازمان از طریق تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاری کلیه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان مذکور را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
ارائه آيين‌نامه اجرايي تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق تأمين خوراك و انرژي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به اهمیت موضوع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و حل مشکلات پیش روی سازمان مذکور، یکی از مسایل و مشکلات این سازمان‌، تکالیف قانونی و معافیت‌های بیمه‌ای مقرر در قوانین بوده است، مواردی که ایجاد بدهی سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به همراه دارد.

بنابراین می بایست ضمن اصلاح این قوانین و مقررات و تعیین ساز و کار و تأمین منابع مشخص به منظور پرداخت معافیت‌های بیمه‌ای، ساز و کار مناسبی برای پرداخت مطالبات این سازمان از دولت در نظر گرفته شود تا بخشی از مشکلات پیش‌روی این سازمان مرتفع گردد.

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاری کلیه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان مذکور را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

downlod