کد خبر: 7330
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 شهريور 1399 - 12:37
>>
با تلاش دفتر هیئت دولت صورت پذیرفت
به منظور تسهیل دسترسی عمومی به متن کامل مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و بازتاب شایستۀ تصمیمات و تلاش های مستمر و مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق مردم بر آگاهی از حقوق و تکلیف های خود و تقویت همسویی دستگاه ها در اجرای تدابیر اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور تا پایان جلسه سی ام (اسفند 1398 تا مرداد 1399) از سوی معاونت امور دولت دفتر هیئت دولت گردآوری و تنظیم شده و در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر می شود.
انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای نخستین بار

 

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در اواخر ســال 1398 كه شــيوع «كرونا ويروس كوييد 19» به ايران محرز گرديد، به دليل سرعت شيوع و كشندگي بالاي آن و ضرورت اتخاذ تدابير هم افزا و همگراي دستگاه ها براي كنترل بيماري و پيامدهاي آن، شـوراي عالي امنيت ملي كشـور با صـدور مصـوبه اي «سـتاد ملي مقابله با بيماري كرونا» را ايجاد نمود.

ستاد ياد شده كه با عضويت مقامات و دستگاه هاي ذي ربط براي مقابله با ابعاد مختلف كرونا تشكيل يافته است، مرجع اصلي تصميم گيري در امور مرتبط با كرونا مي باشد و مصوبات آن، مبناي اقدام ساير دستگاه ها براي مواجهه هوشمند با كرونا قرار گرفته است.

در همین راستا معاونت امور دولت دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری به­ منظور تسهیل دسترسی عمومی به متن کامل مصوبات و بازتاب شایستۀ تصمیمات و تلاش ­های مستمر و مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق مردم بر آگاهی از حقوق و تکلیف­ های خود و هم چنین،‌ تقویت همسویی دستگاه ­ها در اجرای تدابیر اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور را گردآوری نموده و برای نخستین بار این مصوبات در پایگاه اطلاع ­رسانی دفتر هیئت دولت به نشانی cabinetoffice.ir  منتشر می­ شود.

در این مجموعه، مصوباتی که تاکنون در اختیار دفتر هیئت دولت قرار گرفته است، تنظیم و تدوین گردیده و در عین حال، قوانین و مقررات مرتبط با برخی از مصوبات یادشده به صورت تنقیحی در پاورقی مصوبه ذکر شده است.

 امید است تا زمان کنترل قطعی کرونا و استمرار فعالیت ستاد، مصوبات جلسه­ های بعدی آن نیز در اختیار مردم، دستگاه­ ها، جامعۀ دانشگاهی و حقوقی قرار گیرد.

downlod