کد خبر: 7323
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 شهريور 1399 - 10:18
کد پیشنهاد: 57986
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/10
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/10
وزارت راه و شهرسازی به منظور رفع خلاءهای قانونی در امر نظارتی و به استناد ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری، آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی را جهت سیر مراحل تصمیم گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی کشوری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری، آیين ‌نامه ‌هاي اجرایي شامل مقررات مربوط به پرواز هواپيماهاي كشوري ايراني و خارجي، تأمين بي خطري پرواز هواپيماها و فرودگاه ها، ثبت و تابعيت هواپيماها، قابليت پرواز هواپيما، گواهينامه‌ هاي متخصصان فني هواپيمایي مؤسسات مربوط به تعليم و تربيت‌ متخصصان فني هواپيمایی، كارخانه‌ ها و تعميرگاه­هاي مربوط به هواپيمایی، حمل و نقل هوايي سوانح هواپيمایی، مخابرات هواپيمایي و موارد ‌توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه ‌نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف به وسيله اداره كل هواپيمایي كشوري تنظيم و پس از ‌تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.

با تفكيك وظايف حاكميتي سازمان هواپیمایی کشوری و انتزاع وظايف تصدي‌گري به شركت فرودگاه‌هاي كشور، وظايف سازمان هواپيمايي كشوري به شرح ذیل تبیین شد:

 • سياست گذاري‌ و برنامه‌ريزي‌ و تعيين‌ خط‌مشي‌هاي‌ فني‌، اقتصادي‌، بازرگاني‌ بين‌المللي‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ كشور،
 • سياست گذاري‌ و برنامه‌ريزي‌ در مورد نوع‌، تعدد جايگاه‌ دستگاه هاي‌ ناوبري‌ و كمك‌ ناوبري‌ و ارتباطي‌ در فرودگاه ها و نظارت‌ بر عملكرد فرودگاه ها،
 • سياست گذاري‌ و برنامه‌ريزي‌ در زمينه‌ آموزش‌ و تربيت‌ پرسنل‌ متخصص‌ هواپيمايي‌ براي‌ كليه‌ موسسات‌ هواپيمايي،‌
 • سياست گذاري‌ و برنامه‌ريزي‌ در امور مخابراتي‌ و صدور دستورالعمل‌هاي‌ مربوطه‌ به‌ امور مخابرات‌ و مبادله‌ پيام ها و دستگاه هاي‌ مورد نياز در فرودگاه ها،
 • برنامه‌ريزي‌ در خصوص‌ برقراري‌ سيستم‌هاي‌ برق‌ اضطراري‌ و روشنايي‌ باندها و نظارت‌ بر نصب‌ و بهره‌برداري‌ صحيح‌ از سيستم‌ها و تجهيزات‌ مربوطه‌،
 • صدور دستورالعمل‌هاي‌ مورد نياز در امور ايمني‌ زميني‌، آتش‌نشاني‌ و آموزشي‌ پرسنل‌ و نظارت‌ برحسن‌ اجراي‌ آن‌،
 • تدوين‌ استاندارد پرواز، نظارت‌ بر شركت‌هاي‌ هواپيمايي‌ از نظر تاييد صلاحيت‌ و رعايت‌ نكات‌ و استانداردهاي‌ ايمني‌ و صدور گواهينامه‌ها و تدوين‌ و تنظيم‌ مقررات‌ مربوطه،‌
 • تنظيم‌ و تدوين‌ مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌ فضاي‌ كشور و صدور اجازه‌ پرواز و جلوگيري‌ از آن‌ و نظارت‌ بر واحدهاي‌ مراقبت‌ پرواز فرودگاه ها،
 • تأييد انواع‌ هواپيماهايي‌ كه‌ مي‌توانند در ايران‌ به‌ فعاليت‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ بپردازند،
 • تهيه‌ طرح‌ موافقتنامه‌ها و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ و مبادله‌ آن ها،
 • تهيه‌ و تدوين‌ دستورالعمل‌هاي‌ امنيتي‌، حفاظتي‌ با رعايت‌ مقررات‌ و استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ و داخلي‌ مربوطه‌ و نظارت‌ بر اعمال‌ آن ها،
 • عضويت و ارتباط‌ با سازمان‌ بين‌المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ (ICAO) و ساير سازمان‌هاي‌ جهاني‌ ذي ربط‌ با رعايت‌ مقررات‌ مربوطه‌،
 • بررسي‌ سوانح‌ و حوادث‌ هواپيمايي‌ و اعمال‌ مجازات‌هاي‌ لازمه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوطه،‌
 • ‎‎ بررسي‌ و ارائه‌ طرح‌هاي‌ فرودگاهي‌ و نظارت‌ بر رعايت‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌،
 • تاييد صلاحيت‌ فني‌ و تخصصي‌ مديران‌ و مسئولان‌ عملياتي‌ فرودگاه هاي‌ كشور قبل‌ از انتصاب‌ آنان‌ توسط‌ مدير عامل‌ شركت‌ فرودگاه هاي‌ كشور.

هم چنین، سازمان هواپيمايي کشوری طبق وظایف با تشکیل کارگروه های مرتبط نسبت به تدوين مقررات و شيوه‌نامه‌های مورد نظر خود اقدام نموده است. اين كار گروه اهدافی چون يكپارچه سازي قوانين و مقررات سازمان، شناسايي و تعيين خلاءهاي قانوني موجود سازمان، تقسيم بندي، تعيين سطح و اولويت‌گذاري مقررات و نیز تدوين و اجراي برنامه تدوين مقررات را برعهده دارد.

با توجه به موارد فوق، وزارت راه و شهرسازی به دلیل خلاءهای قانونی در امر نظارتی و به استناد ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری، آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی را به منظور طرح و بررسی در هیئت دولت ارائه کرده است.

downlod