کد خبر: 7317
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 شهريور 1399 - 09:53
>>

موضوع مورد بررسی

- الزام دستگاه هاي اجرايي به مستندنگاري و ثبت تصويري طرح ها و پروژه هاي مهم كشور.