کد خبر: 7316
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 شهريور 1399 - 09:52
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح ماده (12) آيين نامه ماده (2) قانون هواي پاك.

- بازنگري و اصلاح آيين نامه شناسايي و صيانت از وسيله هاي نقليه تاريخي، موضوع مصوبه 7367/ت50243 هـ مورخ مورخ 17/6/95.