کد خبر: 7308
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 شهريور 1399 - 09:41
>>

موضوعات مورد بررسی
- لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت.
- لايحه شوراهاي حل اختلاف .