کد خبر: 7306
تاریخ انتشار: شنبه 15 شهريور 1399 - 15:52
نوع مصوبه: تصویب نامه
کد پیشنهاد: 57977
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/11
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد آیین نامه اجرایی جزء (4) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه کرده است.
آیین نامه اجرایی واگذاری خانه های سازمانی در دولت بررسی می شود

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم جزء (4) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود و با توجه به پیشنهادهای ارایه شده در سال گذشته و استمرار حکم مذکور در قانون بودجه سال جاری، پیشنهاد آیین نامه اجرایی حکم موصوف را جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرده است.

downlod