کد خبر: 7304
تاریخ انتشار: شنبه 15 شهريور 1399 - 13:52
کد پیشنهاد: 57888
تاریخ پیشنهاد: 1399/04/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/05/04
وزارت جهاد کشاورزی به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر به عشایر کشور، پیشنهاد اصلاح تصویب نامه موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اصلاح آیین نامه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان برنامه و بودجه کشور در سال گذشته با استفاده از ظرفیت قانونی پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص هدفمندی یارانه ها مبلغ 200 میلیارد ریال تحت عنوان کمک به تامین یارانه حمل آرد و سوخت فسیلی به مناطق عشایری در اختیار سازمان امور عشایر قرار داد.

بررسی ها نشان می دهد این ظرفیت قانونی در تصویب نامه موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها پیش بینی نگردیده است که این موضوع مشکلات عدیده ای در خدمات رسانی به عشایر را موجب شده است.

لذا با توجه به موارد فوق، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نموده تا عبارت «کمک به تامین یارانه حمل آدر و سوخت فسیلی به مناطق عشایری» به ذیل جزء (7) ماده (3) (مصارف هدفنمندی یارانه ها)، مندرج در آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها افزود شود.