کد خبر: ۷۲۰۳
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
نوع مصوبه : تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه : ۵۷۷۶۱/۵۱۰۱۱
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح حق استفاده از ساختمان نیمه تمام مرکز همایش‌های فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران واقع در منطقه قلهک تهران به مدت ۲۰ سال به موزه ملی علوم و فناوری واگذار می‌شود.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی و در ارجای توافقنامه منعقده بین روسای فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان موزه علم و فناوری و به استناد ماده (۶۹) و بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با واگذاری ۲۰ سال حق استفاده از ساختمان نیمه تمام مرکز همایش های فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران واقع در منطقه قلهک تهران جهت تکمیل، تجهیز و بهره برداری به موزه ملی علوم و فناوری موافقت کرد.

این مجوز جهت تکمیل و تجهیز ساختمان مذکور و استقرار و بهره برداری از آن مطابق توافقنامه مورد اشاره است و صرفا راجع به واگذاری حق استفاده از ساختمان مذکور می باشد و نوسازی و ایجاد تاسیسات و ساخت بنا مجوزی برای مالکیت موزه یادشده ایجاد نمی نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون