کد خبر: ۷۱۷۰
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
نوع مصوبه : تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه : ۵۷۶۶۳/۴۸۱۱۴
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
وزیران عضو کمیسیون لوایح با صدور مجوز فروش یک ملک به مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران موافقت کردند.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور موافقت نمودند تا وزارت فوق (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) نسبت به فروش ملکی واقع در شهرستان تهران استان تهران اقدام نماید.

مطابق این تصمیم، این وزارت می بایست وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور، واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون