کد خبر: ۷۱۶۹
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
نوع مصوبه : تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه : ۵۷۱۲۵/۴۸۱۲۲
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان می‌تواند نسبت به فروش ششدانگ یک دستگاه ساختمان چهار طبقه واقع در شهرستان زنجان اقدام نماید.

صدور مجوز فروش ملک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، با صدور مجوز فروش ششدانگ یک دستگاه ساختمان چهار طبقه واقع در شهرستان زنجان استان زنجان به مساحت‌های (۷۳ /۲۹۳)، (۷۳ /۲۹۳)، (۰۶ /۲۹۳) و (۸۸ /۱۴۲) مترمربع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان موافقت کردند.

بر این اساس، وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه می شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون