کد خبر: 7144
تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 شهريور 1399 - 18:18
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57954/64540
تاریخ ابلاغ: 1399/06/11
با موافقت هیئت وزیران سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری های سراسر کشور حداکثر 30 درصد افزایش می یابد.
تصویب افزایش فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه پنجم شهریور 1399 به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدای کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، با افزایش حداکثر 30 درصدی سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری های سراسر کشور موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، فوق العاده جذب مذکور بر اساس درجه بندی شهرداری و سطوح سازمانی افزایش می یابد.

downlod