کد خبر: 7141
تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 شهريور 1399 - 18:08
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57973/64531
تاریخ ابلاغ: 1399/06/11
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرد.
اصلاح آیین‌نامه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه پنجم شهریور 1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور،  آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرد.

بر این اساس، در بند (5) ماده (3) عبارت "معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و 75 میلیارد ریال بابت اجرای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده، حداکثر مبلغ پنج هزار و 425 میلیارد ریال" به عبارت "معادل 95 درصد از محل ردیف (24) تبصره مزبور بابت اجرای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده" اصلاح می شود.

هم چنین، ماده (6) بدین شرح اصلاح می شود: "تخصیص یارانه موالید جدید در چهارچوب اعتبارات موضوع تبصره (14) امکان پذیر است و چنانچه تخصیص یارانه به ایشان، مازاد بر سقف اعتبارات مذکور باشد و جبران کسری از محل جا به جایی ردیف های مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها تا سقف 10 درصد میسر نباشد، اعتبار موردنیاز جهت پرداخت یارانه به موالید جدید با رعیات سایر قوانین و مقررات جاری، در لایحه بودجه سال آتی منظور خواهد شد."

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه پنجم شهریور 1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور،  آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرد.

بر این اساس، در بند (5) ماده (3) عبارت "معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و 75 میلیارد ریال بابت اجرای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده، حداکثر مبلغ پنج هزار و 425 میلیارد ریال" به عبارت " معادل 95 درصد ا زمحل ردیف (24) تبصره مزبور بابت اجرای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده" اصلاح می شود.

هم چنین، ماده (6) بدین شرح اصلاح می شود: "تخصیص یارانه موالید جدید در چهارچوب اعتبارات موضوع تبصره (14) امکان پذیر است و چنانچه تخصیص یارانه به ایشان، مازاد بر سقف اعتبارات مذکور باشد و جبران کسری از محل جا به جایی ردیف های مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها تا سقف 10 درصد میسر نباشد، اعتبار موردنیاز جهت پرداخت یارانه به موالید جدید با رعیات سایر قوانین و مقررات جاری، در لایحه بودجه سال آتی منظور خواهد شد."

downlod