کد خبر: 7137
تاریخ انتشار: سه شنبه 11 شهريور 1399 - 19:57
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57959/63897
تاریخ ابلاغ: 1399/06/10
با تصویب دولت، مبلغ 130 میلیارد ریال اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق احداث مسیر جایگزین به عنوان خروجی اضطراری شهر بوشهر تخصیص یافت.
اختصاص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه بوشهر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه پنجم شهریور 1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، با تخصیص مبلغ 130 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق احداث مسیر جایگزین به عنوان خروجی اضطراری شهر بوشهر موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

downlod