کد خبر: 7128
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 شهريور 1399 - 16:26
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه

موضوع مورد بررسی:

- آیین نامه اجرایی بند (ح) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران