کد خبر: 7124
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 شهريور 1399 - 16:03
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه

موضوعات مورد بررسی:

- فهرست مناطق بد آب و هوا برای پرداخت فوق العاده سختی معیشت به مامورین ثابت خارج از کشور

- اصلاح آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی - سیاحتی - جهانگردی و زیارتی

- اصلاح بند (هـ) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع ایجاد وحدت رویه در ساز و کارهای احراز شرایط آزادگی

- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران