کد خبر: 7123
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 شهريور 1399 - 15:55
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه

موضوع مورد بررسی:

- آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (74) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع حمایت از ایجاد شهرک های دانش سلامت