کد خبر: 7120
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 شهريور 1399 - 15:47
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه
جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد مورخ 3 شهریور 1399

موضوع مورد بررسی:

- مکاتبات کارگروه ملی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور