کد خبر: 7116
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 شهريور 1399 - 15:28
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه
نوع مصوبه: تصویب نامه

موضوع مورد بررسی:

- گزارش سازمان اداری و استخدامی درخصوص بررسی جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان و منطقه براساس شاخص های بین المللی موضوع ماده (83) قانون مدیریت خدمات کشوری