کد خبر: 7108
تاریخ انتشار: دوشنبه 3 شهريور 1399 - 15:30
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 57348/61360
تاریخ ابلاغ: 1399/06/02
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح، مجوز فروش یک قطعه زمین واقع در روستای بازکیا گورآب، بخش ثبتی (14) شهرستان لاهیجان در استان گیلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت جهاد کشاورزی، صادر شد.
موافقت دولت با صدور مجوز فروش یک قطعه زمین واقع در استان گیلان توسط وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 10 خرداد ماه 1399، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، مجوز فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی (1888) اصلی واقع در در روستای بازکیا گورآب، بخش ثبتی (14) شهرستان لاهیجان در استان گیلان، به مساحت (1000) مترمربع را با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر کرد تا وجوه حاصل از فروش آن توسط وزارتخانه مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

downlod