کد خبر: 7107
تاریخ انتشار: دوشنبه 3 شهريور 1399 - 13:18
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه
کد پیشنهاد: 57952
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/22
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/05/27
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی دو روزه اقیانوس شناسی خلیج فارس به مسئولیت سازمان هواشناسی کشور و میزبانی تهران در تاریخ بهمن ماه 1400 را به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به نقش و اهمیت دریا در سیاست، اقتصاد و توسعه کشور و ضرورت توسعه علوم دریایی و اقیانوس شناسی در دریاهای پیرامون کشور خصوصا خلیج فارس که از اهمیت ویژه اقتصادی، نظامی و سیاسی برخوردار است، برگزاری منظم یک کنفرانس بین المللی برای تبادل نظر در زمینه های علوم مختلف دریایی در این حوزه آبی، امری ضروری به نظر می رسد.

برگزاری چنین کنفرانس هایی نه تنها زمینه برای رشد و گسترش علوم دریایی در کشور و دستیابی به دانش و تکنولوژی نوین در زمینه اقیانوس شناسی به ویژه در خلیج فارس را مهیا می کند بلکه موجبات توجه بیشتر اذهان عمومی در سطح بین المللی به نام خلیج فارس را فراهم می آورد.

به همین منظور وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی دو روزه اقیانوس شناسی خلیج فارس به مسئولیت سازمان هواشناسی کشور و میزبانی تهران در تاریخ بهمن ماه 1400 با بودجه ای شش میلیارد ریالی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

هواشناسی دریایی، آشنایی با علوم و تکنولوژی روز دنیل در زمینه علوم دریایی و اقیانوس شناسی به ویژه در حوزه خلیج فارس، تبیین جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل منطقه ای  مرتبط با پهنه آبی خلیج فارس، بحث و تبادل نظر پیرامون علوم و فنون دریایی، اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی، اعتلای نام تاریخی خلیج فارس در منطقه و جهان، مهندسی دریا، موضوعات تاریخی نام خلیج فارس، آشنایی محققان علوم دریایی از تجارب بدست آمده در سطح بین المللی، ارائه نظرات کارشناسی شده داخلی در سطح بین المللی، از مهمترین محورهای این کنفرانس به شمار می روند.

downlod