کد خبر: ۷۱۰۶
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۹
کد پیشنهاد : ۵۷۸۲۳
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، تهیه و جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.

ارائه آیین نامه ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دو سامانه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت های دولتی مربوطه، به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان خود را در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.

مطابق این بند، از تیرماه امسال تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می گیرد.

 هم چنین، از ابتدای خردادماه سال کنونی، هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی انجام می شود.

لازم به ذکر است، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند، مشمول این موضوع می شوند.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده با موضوع «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه های "کارمند ایران" و "ثبت حقوق و مزایا"» را که مشتمل بر هفت ماده و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون