کد خبر: 7095
تاریخ انتشار: يکشنبه 2 شهريور 1399 - 11:02
نوع مصوبه: تصویب نامه
کد پیشنهاد: 57675
تاریخ پیشنهاد: 1399/02/13
شماره مصوبه: 57675/60482
تاریخ ابلاغ: 1399/06/01
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/02/22
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به اصلاح ماده (5) آیین نامه راهنمایی و رانندگی را ابلاغ کرد.
مصوبه اصلاح ماده (5) آیین نامه راهنمایی و رانندگی ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 مرداد 1399، به منظور یشگیری و رفع مشکل ناشی از هزینه های مالی بسیار زیاد برای نگهداری و توسعه انبار پلاک های فک شده توسط پلیس به دلیل عدم خریداری خودرو جدید توسط صاحب پلاک، با اصلاح تبصره ماده (5) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موافقت کرد.

به موجب مصوبه مذکور، صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و درصورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.