کد خبر: 6965
تاریخ انتشار: يکشنبه 26 مرداد 1399 - 17:33
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/24
تاریخ ابلاغ: 1399/05/26
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1398/06/03
کد پیشنهاد: 56919
شماره مصوبه: 56919/57712
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح، مجوز فروش یک قطعه زمین واقع در بخش ثبتی (۲) همدان با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صادر شد.

صدور مجوز فروش یک قطعه زمین واقع در همدان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی (۱۰۲۷) اصلی واقع در بخش ثبتی (۲) همدان، به مساحت (۱۴۲/۲۴) مترمربع را با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر کرد تا وجوه حاصل از فروش آن توسط وزارتخانه مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف