کد خبر: 6916
تاریخ انتشار: شنبه 11 مرداد 1399 - 17:32
نوع مصوبه: تصویب نامه
تاریخ پیشنهاد: 1399/02/19
تاریخ ابلاغ: 1399/05/08
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/03/27
کد پیشنهاد: 57481
شماره مصوبه: 57481/50631
ورود و ترخیص دو دستگاه خودروی ریلی-جاده‌ای جهت بهره برداری در سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز مورد موافقت دولت قرار گرفت.

تصویب واردات دو دستگاه خودروی ریلی-جاده‌ای

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت کشور با ورود و ترخیص دو دستگاه خودروی ریلی-جاده‌ای با سال ساخت ۲۰۱۹ جهت بهره برداری در سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز بدون رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موافقت کرد.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف