کد خبر: 6872
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 مرداد 1399 - 15:05
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک، موضوع نوسازی ناوگان اتوبوس های شهری.

- طرح کاهش سن کامیون های بازسازی شده، موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک.

- الحاق تبصره به ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک، موضوع تعیین سن فرسودگی خودروهای دستگاه های اجرایی دولتی.

- اصلاح آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها، موضوع ماده (2) قانون هوای پاک.

- مجوز واگذاری اراضی مازاد در اختیار از طریق وزارت را و شهر سازی جهت استفاده از زمین در اختیار دستگاه های دولتی برای تامین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن، موضوع: ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.

- تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیر زمینی سال 1398 موضوع: آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده (57) قانون الحاق.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف