کد خبر: 6825
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 تير 1399 - 10:26
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح بند (4) تصویب نامه شماره 146867/ت 49320 ه. مورخ 1392/09/11 موضوع: تامین (2200) هزار تن کود اوره مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی.

- اصلاح عبارتی تصویب نامه 70220/ت 55633 ه. مورخ 1397/05/29 موضوع: نحوه تعیین مابه التفاوت نرخ ارز در متن الحاقی.

- اصلاح ماده (4) تصویب نامه شماره 126653/ت 49208 ه. مورخ 1392/07/14 و الحاق یک تبصره به بند (1) تصویبنامه شماره 152948/ت 51634 ه. مورخ 1393/12/13. موضوع: نوسازی و اسقاط تاکسی های فرسوده.

- اصلاح (4) بند از اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه به استناد تصویب نامه شماره 85943 ت. 52318 مورخ 1394/07/01.

- مجوز تامین تا مبلغ (15%) پیش پرداخت تعهدات فاینانس برای طرح های ریلی پروژه خط 2 قطار شهری کرج و حومه از محل صندوق توسعه ملی.

- لایحه ضرورت اخذ کارمزد از استعلامات سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی برای تامین هزینه های مربوطه در بانک ها و موسسات اعتباری.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف