کد خبر: ۶۸۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۳۵۹
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز که يکي از صندوق هاي بازنشستگي کشور و با عمر 39 ساله مشغول به فعاليت مي باشد، تعدادي از کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي آن سازمان را تحت پوشش و حمايت بازنشستگي خود قرار داده است.
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز که يکي از صندوق هاي بازنشستگي کشور و با عمر 39 ساله مشغول به فعاليت مي باشد، تعدادي از کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي آن سازمان را همچون ايران خودرو، سايپا، تراکتورسازي تبريز، ماشين سازي اراک و چوب و کاغذ مازندران، همچنين تعدادي از کارکنان دهها شرکت ديگر را تحت پوشش و حمايت بازنشستگي خود قرار داده است. اين صندوق از بدو تاسيس تاکنون هيچ کمکي از دولتها نگرفته و متکي به خود و وجوه واريزي مشترکين اداره شده است. در طول اين سالها قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مقررات دولتي در جهت حمايت از نيروي انساني کشور و يا حمايت از صنعت و بازسازي صنايع و دهها قانون و مقررات ديگر از جمله قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور و قانون بازنشستگي جانبازان و معلولين عزيز را به اجرا در آورده است، که اجراي اين قوانين اغلب با اصول خودکفايي صندوق مغايرت هايي هم داشته است.
از آنجاکه اين اقدامات جزيي از اقدامات نظام جامع تامين اجتماعي مي باشد و سازمان تامين اجتماعي پيوسته از کمک دولت محترم در قالب (3%) کسور بيمه سهم دولت (بر اساس ماده (28) قانون تامين اجتماعي) برخوردار بوده و حمايتهاي لازم را از محل اين منابع انجام مي دهد ليکن اين صندوق از اين کمک محروم بوده است. در صورتي که به واسطه رسالت خود عملاً مسئوليت تامين اجتماعي مشترکين خود را کاملاً محقق ساخته است، لذا با عنايت به مراتب فوق درخواست مي نمايد دستور فرماييد تا نسبت به اين مهم و ترتيبات درج آن در قانون بودجه و پرداخت کمک توسط دولت محترم اتخاذ تصميم لازم صورت پذیرد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون